Kontakt

För frågor till kören, kontakta körens förman på forman@ostrochorus.se.