top of page

Emma Övång

Körens dirigent är sedan hösten 2018 Emma Övång,  musiklärare tillika sång- och körpedagog. Våren 2017 tog hon examen från gymnasielärarutbildningen vid Malmö Musikhögskola där hon specialiserade sig på sångteknik, kördirigering samt arrangering och komposition. Under sin utbildning gick hon flera fristående dirigentkurser på både fortsättnings- och avancerad nivå och ledde under sin studietid 60-personskören Torn Gospel. 

 

Emma brinner för att jobba både brett och smalt, det vill säga att jobba med en variation i genrer och uttryck men att samtidigt fokusera på teknisk skicklighet och genreenlighet. I sitt arbete som kördirigent lägger hon även mycket vikt vid hur det musikaliska arbetet och det sociala klimatet i kören kan påverka och komplettera varandra, vilket även är det ämne hon fördjupade sig inom i examensarbetet på Musikhögskolan. 

 

Utöver arbetet med kören jobbar Emma som musiklärare på Lars Erik Larsson-gymnasiet i Lund.

bottom of page