Emma Persson

Körens dirigent sedan höstterminen 2018 är Emma Persson,  nyutbildad musiklärare samt sång- och körpedagog. Våren 2017 tog hon examen från gymnasielärarutbildningen vid Malmö Musikhögskola där hon specialiserat sig på sångteknik inom flera genrer, kördirigering samt arrangering och komposition. Hon har under sin utbildning gått flera fristående dirigentkurser på både fortsättnings- och avancerad nivå och har under sin studietid lett 60-mannakören Torn Gospel. 

 

Emma brinner för att jobba både brett och smalt, det vill säga att jobba med en variation i genrer och uttryck, men att samtidigt fokusera på teknisk skicklighet och genreenlighet. I sitt arbete som kördirigent lägger hon även mycket vikt vid hur det musikaliska arbetet samt det sociala klimatet i kören kan påverka och komplettera varandra, vilket även är det ämne hon valde att fördjupa sig inom under examensarbetet på Musikhögskolan. 

 

Förutom arbetet med körerna jobbar Emma som musiklärare på Freinetskolan i Lund. 

Emma Persson.jpg